Retourneren & klachten

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

De Ballonnenconcurrent vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door De Ballonnenconcurrent in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Tenzij De Ballonnenconcurrent aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De Ballonnenconcurrent gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening. 

MODELFORMULIER HERROEPING

RETOURADRES

Ballonnenconcurrent.nl
T.a.v. Afdeling retouren
Langendijk 14
5652 AX Eindhoven
Nederland

Vragen? neem dan contact met ons op!